Nepravoslávne náboženstvá

Fenomén "charizmatického" hnutia

alt

O fenoméne tzv. charizmatického hnutia sa už popísalo veľa.
Väčšinou to boli nekriticky pozitívne reakcie, v ktorých sa veľmi podrobne popisovali zážitky ľudí, ktorí zažili "krst" vo "Svätom Duchu".

alt

Tieto oslavné reakcie sa ale vôbec nezamýšľajú sa pôvodom ducha, ktorý tieto zážitky spôsobuje. Preto by som Vám všetkým chcel, drahí bratia a sestry hľadajúci pravdu a Toho, Ktorý je Pravda, ponúknuť aj názorobdivuhodnúho  pravoslávneho otca 20. storočia Serafima Rosa z jeho slávnej knihy PRAVOSLÁVIE A NÁBOŽENSTVO BUDÚCNOSTI (Orthodoxy and the Religion of the Future) s vynikajúcim prekladom Mgr. Pavla Tkáča.