Nepravoslávne náboženstvá

Dôvody proti charizmatickému hnutiu

(Použité z diel a kázní Serafima Rosa)

Protestanti a propagátori tzv. Charizmatického hnutia sa dopúšťajú týchto omylov, z ktorých potom vyvodzujú nesprávne závery vo svojich kázňach a knihách:

- Myslia si, že už v nich prebýva Svätý Duch, ktorých v nich účinkuje.

- Taktiež si myslia, že pokropenie vodou na čele je platný krst.

- Protestanské spoločenstvá sami nazývajú cirkvami, ktorými však v nijakom prípade nie sú.

- Charizmatici vedení “Svätým Duchom” rozdeľujú spoločenstvá veriacich na “jazykových” a “nejazykových” veriacich. Svätý Duch nikdy nerozdeľuje, ale vždy len a len spája.

- Skutky apoštolov je historická, a nie doktrinálna kniha, ktorá opisuje apoštolov v danom mieste a čase na počiatkoch Cirkvi, ktoré sa už nikdy nezopakujú!

alt

- Krst je jednorázové uvedenie človeka do Cirkvi - Christovho tela, ktoré je neopakovateľné. Kto tvrdí, že bol “pokrstený” dvakrát, sa rúha Svätému Duchu.

- Tzv. hovorenie jazykmi ako hlavný a najdôležitejší dôkaz plnosti “Svätého Ducha” sa dá ľahko napodoňovať. Pohania, mormóni, špiritisti či dokonca mohamedáni tak skutočne robia.

- “Charizmatici” pri tom všetkom hurhaji nejako pozabudli na Isusov kríž a zmŕtvychvstanie.

- Biblické učenie (nehovoriach o tradícií, ktorú neuznávajú) sú druhoradé v porovnaní so zážitkami (spôsobenými, samozrejme, démonmi). Čo je ale najstrašnejšie: títo poblúdenci znižujú Ducha Svätého na nejakú silu, moc či vplyv, ktorá je povinná vytvárať duchovné (rozumej diabolské) zážitky na počkanie.

- Z týchto zážitkov potom upadajú do duchovnej pýchy, ktorá ich vedie do smrteľného omylu, že už sú spasení :-(  Svätci Pravoslávnej Cirkvi sa do posledného dychu kajali pred Bohom, nikdy si neboli istí svojou spásou a považovali sa za najväčších hriešnikov akí kedy chodili po Zemi.

- “Charizmatici” nehľadajú Boha a neprosia o vieru. Sú zameraní len na zázraky, senzácie a všeobecne vizuálne vyjadrenia svojej viery. O duchovnom živote, pôste, či pokání nemôže byť v ich prípade ani reči.

- Sv. apoštol Pavol hovorí, že Boh nie je Bohom zmätku a Všetko nech sa deje slušne a usporiadane. Hľa, aký to rozpor s CHAOSOM a výstrednosťami na ich zhromaždeniach.

alt

- Veľmi dobrým biznisom pre “charizmatikov” sa stali “ozdravovacie kampane”, pri ktorých nebol trvale nikto uzdravený. Všetko bol len chvíľkový klam diabla do hrozného vytriezvenia s často osudnými následkami .Ich "argument” bol geniálne jednoduchý a odzbrojujúci pri neuzdravených: “Mali malú vieru”.

- Celé toto duchovné pustošenie oklamaných ľudí by bolo nemožné bez populárnych vodcov, ktorí si z toho urobili výnosnú živnosť spojenú s bezvýhradnou poslušnosťou svojich ovečiek.

 


Niektoré "zázraky" oklamaných "charizmatikov"

Bizarné “zázraky”: šteňatá sú vzkriesené z mŕtvych, sú “uzdravované” práčky, nadprirodzeným spôsobom sa plnia prázdne plynové nádrže, ľudia sú “zrážaní mocou Ducha Svätého”, pani naučila psa chváliť "Pána" v neznámom štekote, bola uzdravená prázdna pneumatika, jedna žena hovorí, že dostala nový pupok, muž menom Marin Ford vydáva svedectvo, že sa dostal do neba a potom sa z neho vrátil späť. Oklamaný “kresťan”, ktorý ďakuje (!) Bohu, za to, čo sa deje “v charizmatickom” hnutí, a že tam ľudia prichádzajú ku “spáse”, “kresťania” poznávajú novú realitu v “kristovi”. (John F. MacArthur, Jr: Charizmatici)
 
Charizmatický babtista Howard Erwin napísal o tých, čo sa ešte “nenarodili” v “krste v Duchu Svätom”: Duch Svätý nezjavuje duchovné tajomstvo nepodriadeným (!!!) (Logos International, 1968, str. 3-4)

“Charizmatik” J. Rodman Williams je dokonca presvedčený, že Boh stále hovorí, pretože ešte neuzavrel novozákonný kanón!!! (časopis Logos, máj - jún 1997)

John Mac Arthur, Jr. píše: Reformátori zachránili kresťanstvo od mimobiblických omylov volaním: “Sola Scriptura (Iba písmo). Charizmatické kruhy neraz prichádzajú s volaním “Písmo + niečo navyše - prorocké výroky, nové zjavenia od Boha!” (!!!)

Napriek tomu, že vo svojej knihe systematicky rozoberá jednostlivé prejavy “charizmatického” hnutia (dôraz na skúsenosť namiesto Božieho slova, svojská interpretácia Biblie, “krst” v tzv. moc “uzdravovať” nemoci, “hovorenie” v jazykoch, “Božie” uchvátenie,...) nakoniec ďakuje (!) Bohu za “charizmatikov”, ktorí reagovali na “studené, mŕtve” kresťanstvo!

Správne však varuje: “Jednou z najnešťastnejších charakteristík “charizmatického” hnutia je jeho neustály dôraz na výsledky. Účelom je zastrašiť každého, kto nedosahuje rovnaký druh výsledkov - jazykov, duchovnej pyrotechniky, uzdravenie plynovej nádrže, nájdenie miesta na parkovanie na poslednú chvíľu (!) a mohli by sme uviesť mnoho ďalších prípadov.
 

alt

Pravoslávny kresťan, ktorý dobre pozná Písmo a sv. Tradíciu a žije pravým duchovným životom, dokáže vďaka Blahodati Svätého Ducha v celom tzv. CHARIZMATICKOM HNUTÍ spoznať predvoj diabla, ktorý postupne celý svet pripravuje na vládu Antichrista, a ktorý pred svojím príchodom potrebuje zjednotiť všetky “cirkvi” a spoločenstvá pod jeden patronát.