Nepravoslávne náboženstvá

Osobné skúsenosti s "charizmatickým" spoločenstvom MILOSŤ

Modlitba za Slovensko alebo oslavovanie padlých anjelov

V marci roku 1999 sa moja sestra zúčastnila na modlitbe za prebudenie Slovenska,ktorú organizovalo "charizmatické" spoločenstvo MILOSŤ. Keďže jej skúsenosť bola traumatizujúca a spomínané spoločenstvo začalo nedávno opäť robiť masívnu kampaň na získanie nových členov, rozhodoli sme sa varovať pred týmto spoločenstvom varovať. No nechajme už hovoriť moju sestru:

"V jedno marcové popoludnie som sa s kamarátkou vybrala na podujatie, ktoré už týždeň predtým propagovali plagáty polepené po celej (Banskej) Bystrici. Pri vstupe do Robotníckeho domu nás vo dverách vítali vysmiati organizátori, vtlačiac nám do rúk prefotené citáty Svätého Písma. Na moju otázku,či ide o sektu,odpovedal záporne s ubezpečením, že tu budú kresťanské zbory spevom a tancom oslavovať Ježiša. Sála bola plná najmä mladých ľudí, ktorí sa navzájom poznali. Program pozostával zo spevu, tanca, jasania, výskania a tlieskania a do taktu mu hrali údajne kresťanské skupiny.Rozdelením na malé skupinky sa začali spoločné modlitby za naše Slovensko. Obsahom boli väčšinou vraždy nenarodených detí (jemnejšie nazývané potraty ), z čoho som bola nadšená. Po modlitbách začal hlavný organizátor rozoberať vytrhnuté citáty z Biblie,ktoré boli zamerané na údajné kresťanské modlárstvo. Môj prvý šok bol, že pod týmto modlárstvom oni chápali kríže, obrazy a sochy Ježiša! Netrvalo dlho a prišiel šok druhý. Po "vysvetlení" biblických veršov sa začalo znovu spievať a kohosi vzývať. No reakcie ľudí boli viac ako čudné. Zaujala ma najmä žena, ktorá o sebe vôbec nevedela, trasúc sa po celom tele a kolísajúc sa z boka na bok. Celý ten čas držala ruky zdvihnuté nahor, čím vraj vzývala Ducha Svätého. Nejakého ducha v sebe mala, ale podľa mňa to určite nebol Duch Svätý. To nám stačilo a zberali sme sa na odchod. Od začiatku nás ale sledoval starší pán, ktorý sa za nami rozbehol. Nepáčil sa mu náš náhly odchod a očividné zhrozenie na našich vystrašených tvárach. Bez pozdravu na nás vyrukoval so svojím životným príbehom. Štyridsať rokov žil ako ateista a cudzoložník, a iba "kresťanskej" MILOSTI sa podarilo zmeniť ho na horlivého "kresťana". Bonbónikom na torte jeho "dojímavého" vyznania boli názory, že napr. členovia MILOSTI nechodia do kostolov, pretože tie sú bezbožnými chladnými miestami plnými modlárskych predmetov a náboženské tradície sú horšie ako satanizmus. Vo vtedajšej otrasenej psychike ma dorazil jeho pomýlený názor tvrdiac mi, že on už JE spasený. Doma ma čakal posledný klinec do rakvy, keď som sa dozvedela,že zločinecké NATO (Neofašistická A Teroristická Organizácia) začalo bombardovať Juhosláviu."

Keďže spomínaní "charizmatici" neustále znepríjemňujú život občanom Slovenskej republiky, varujeme tiež pred ich najnovším hitom. Na plagátoch, ktorými je zamorených 80 slovenských a českých miest, sľubujú divy a zázraky priamo počas konania prebudeneckých stretnutí. Na pomoc si pozvali aj 75 pomocníkov z Latinskej Ameriky. Milí bratia a sestry, varujte pred týmto duchovným morom vašich priateľov a známych. Nedopustite, aby namiesto Trojjediného Boha bol oslavovaný niekto úplne iný...

Ja len dodávam, že nikdy po tomto incidente moja sestra už žiadne psychické problémy nemala.

Moja rada pre všetkých ľudí, ktorí sa na takýchto stretnutiach zúčastňujú je zohnať a prečítať si knihu pravoslávneho svätca z USA blaženého Serafima Rosa, Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti, v ktorej presne popisuje nečistých duchov pôsobiacich na všetkých letničných / charizmatických seansách.

alt