Nepravoslávne náboženstvá

Satanisticko-okultná symbolika vôkol nás

Prenikanie slobodomurárskych či satanisticko-iluminátskych symbolov do hudobného či filmového priemyslu sa deje už desaťročia a stále sa zintezívňuje. No v poslednom čase sa tieto symboly objavujú aj v pravoslávnych chrámoch po celom svete a málokto na ne upozorňuje. Skôr sa dočkáme nejakého upozronenia v protestanských kruhoch USA ako od pravoslávnych pastierov na Slovensku...

alt alt alt

Satanské „rohy“ používajú všetci jeho sluhovia s čoraz menším úsilím skryť, pre koho slúžia, resp. od koho dostali slávu a peniaze v tomto svete.

alt alt

alt alt

alt

alt

S prichádzajúcim čipovaním ľudí je čoraz väčší dôraz kladený na číslo 666. Nech si len pekne ľudia naň zvyknú......

alt alt

V 32. Slobodomurárskom stupni sa hojne používa trocha odlišný variant týchto diabolských symbolov. Dva prostredné prsty sú spojené (prostredník a prsteník), ukazovák a malíček su oddelené. Palec je od ostatných prstov oddelený resp. skrytý.

alt alt

alt alt

V pravoslávnych chrámoch som sa stretol v poslednom čase aj s podobnými nepravoslávnymi ikonami ako sú tieto:

alt alt

alt alt

alt alt

Musíme byť veľmi opatrní v používaní akýchkoľvek nepravoslávnych ikon v našich chrámoch. Možno aj od takejto zdanlivo banálnej veci, ktorej len nálokto prikladá patričný význam, bez závisieť, či Pán Boh požehná naše úsilie na poli zveľaďovania chrámu, modlitby, charity, misie...
Všetkým pravoslávnym kňazom zo srdca prajem, aby sa prestali zaberať vecami, ktoré protirečia posvätným kánonom (ekumenizmus a podobné bludy) a začali sa viac zaoberať svojím vlastným duchovným stádom v pravoslávnom chráme bez ikon so satanistickými znakmi.