Nepravoslávne náboženstvá

Christopher Knight a Robert Lomas: Druhý Mesiáš

Pár slov o knihe Druhý mesiáš (The Second Messiah) od Christophera Knighta a Roberta Lomasa.

druhy_mesias


Templári, Turínske plátno a veľké tajomstvo slobodomurárstva

Vo vydavateľstve Remedium vyšla v roku 2003 zaujímavá kniha Druhý mesiáš od dvoch autorov – slobodomurárov – ktorí sú známi medzi slobodomurárskymi lóžami po celom svete. Títo autori zaujali už svojou prvou knihou Chíramov kľúč a teraz sa pustili do odhalenia „veľkého tajomstva slobodomurárstva“.


Na začiatku treba pozitívne hodnotiť záujem autorov o spoznanie faktov, o ktorých nemajú tušenie mnohí nezasvätení, ba ani niektorí vysoko postavení slobodomurári. Problémom celej knihy ale je ich (zámerné?) stotožňovanie kresťanstva s rímskym katolicizmom. Obaja autori s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú preštudované učenie svätých otcov jedinej pravej Christovej – Pravoslávnej Cirkvi o rímskokatolíckom odpadnutí od Cirkvi v roku 1054 a následným štiepením tejto Rímom ovládanej „cirkvi“ na ďalšie sekty. (Veľkí pravoslávni svätci ako napr. sv. Paisij Veličkovskij či sv. Ignác Brjančaninov vo svojich dielach jednoznačne hovoria, že rímskokatolíci „už nie sú kresťania“. A zakladateľ kyjevopečerskej lavry sv. Feodosij Pečerskij, ktorého telo sa doteraz nerozpadlo a po stáročia vydáva lahodnú vôňu, už v roku 1074 varuje: „Množstvo svojich heréz oni (latiníci-katolíci) celú zem zhanobili... Niet života večného žijúcim vo viere latinskej“). Čiže obviňovať pravých – pravoslávnych kresťanov napr. z  vyvraždenia celého Jeruzalema (vrátane židovských a moslimských žien a detí) križiakmi 15. júla 1099 nie je oprávnené, nakoľko ich vyvraždili heretici-latiníci po požehnaní heretickým pápežom. A takýchto zavádzajúcich tvrdení na adresu kresťanstva je v danej knihe viac. Vrcholom sú obvinenie, že kresťanstvo ignorovalo technický pokrok, umenie, filozofiu, literatúru, astronómiu, medicínu atď. Tú ignoroval akurát tak rímsky katolicizmus v temnom stredoveku na čele so „zástupcom Boha na Zemi“ (akoby Boh potreboval zástupcu!!!) a jeho armádou jezuitov.


Ďalšou (bohorúhačskou) časťou daného diela sú nesmierne rúhavé odseky voči Isusovi Christovi, Presvätej Bohorodičke, Tajine Eucharistie a pod. Vymenovávať ich, samozrejme, nebudem. Je to akiste daň autorov svojmu „pánovi“, ktorý sa už 2000 rokov snaží o zničenie Christovej Cirkvi, a v súčasnosti, keď tajomstvo neprávosti vrcholí, sa začína záverečná etapa (Satanom vopred prehratého) boja.  


Okrem takýchto „úletov“, ale kniha ponúka pre mysliacich a pravdu hľadajúcich ľudí  priam šokujúce (často však zavádzajúce) fakty napr. o tajomstve Rosslynu, vykopávkami pod ruinami Herodosovho chrámu v Jeruzaleme po jeho dobití križiakmi, skupine rodín Rex Deus a ich spojenie s príbehom o kráľovi Artušovi a o svätom grále, templárskom kulte vrcholiacom posledným veľmajstrom Jacquesom de Molayom a jeho smrťou, ktorá z neho urobila druhého mesiáša a mala za následok vznik tzv. Turínskeho plátna..., novom pohľade na históriu slobodomurárstva, ktoré aj v súčasnosti prezentuje svoj začiatok od roku 1717 (autori správne na základe faktov dokazujú, že je oveľa staršie). Čiže ak niekto – podobne ako aj ja – si kládol otázku, kde sa vlastne celé 1. tisícročie formovali terajší vládcovia sveta sídliaci v Jeruzaleme a New Yorku, tak história rodín Rex Deus bude pre nich zásah do čierneho, lebo práve z nich pochádzali stredovekí vládcovia Európy s modrou krvou. Dnes to, samozrejme, nie je inak...


Z uvedených názvov tém vidieť, že kniha je obsahovo bohatá. Zásadný problém je ale v tom, že aj keď poukáže na nejaký zaujímavý fakt, tak ho hneď zaradí podľa akejsi čudnej logiky (alebo úmyselne?) do čiastočne čo úplne mylného kontextu, resp. očividne nesprávny údaj zaradí do historicky správneho kontextu. Čitateľ musí byť po celú dobu jej štúdia veľmi ostražitý, aby neuviazol v sieti pavučín utkanými autormi.  


Túto psychicky náročnú knihu ja odporúčam čítať len veľmi úzkemu okruhu osôb, nakoľko pre orientáciu v problematike slobodomurárstva sú potrebné rozsiahle znalosti, a neskúsenému čitateľovi sa môže veľmi ľahko stať, že ho niektoré zavádzajúce fakty oklamú. A stať sa to môže veľmi ľahko.