Nepravoslávne náboženstvá

Starec Justin Parvu: Ekumenizmus je obrovská lož

Ekumenizmus je obrovská lož; hovoria v mene lásky mimo Christa, ktorá vás vylučuje z Pravdy. Ak by ekumenisti skutočne milovali svet, nepopreli by pravdu o hodnote a duchovnom bohatstve cirkevnej Tradície a svätých otcov. Odriekajú kresťanstvo od milostivej krásy. Boh od nich odišiel, zostáva len ich ego...

Nie, nepotrebujeme vás. My vedieme svet, vládneme svetu, dávame chlieb, dávame šťastie na tejto zemi. Isus musí byť znovu zatknutý, aby nenarušil náš pochod. Eliminovať Boha zo sveta a z duše akýmkoľvek spôsobom – to je cieľom ekumenizmu, ktorý zavrhol aj svätý Justín Popovič. Ekumenizmus a globalizácia sú v popredí apokalyptických čias. Chcú privyknúť oko a ducha Pravoslávia na zvyk slúžiť s týmito heretikmi, kým nedostanú sväté Prijímanie z toho istého kalicha. Pretože to by im mohlo dať právo stavať si vlastné chrámy. Ale nie, chcú strategicky kompromitovať svätyne a kňazov mdlého srdca, ktorí sú pripravení „poslušnosti“. Ekumenisti majú mylný dojem, že do Christovej cirkvi prinesú niečo nové. Nezabúdajme, že Cirkev je telo, ktorého hlavou je Christos. Nemôžete ju odtrhnúť od Christa, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Ekumenisti nič nesplnia. Realitu nemôžete zmeniť podľa ľudských záujmov. Božská realita zostáva rovnaká v každom veku. Svätý Duch hovorí ústami nositeľov Boha, nie nositeľov ľudských záujmov. Kresťanská Cirkev nikdy nešla za davom; nie mnohí vedú alebo zastávajú pravdu, ale niekoľkí vyvolení ako nositelia Svätého Ducha. Pracujeme len podľa pravdy Otca, Evanjelia nášho Pána a Tradície Pravoslávnej Cirkvi. Všetka táto lož, ktorá sa objavila v našom svete, nemá žiadny iný účel, než zahanbiť a podkopať celú tradíciu a vieru národa. Otázky sa nekladú, odpovede sa nedávajú, a ľudia považujú za samozrejmosť všetko, čo bolo napísané na oficiálnej úrovni. Neriešením týchto dogmatických problémov sa však v našej Pravoslávnej Kresťanskej Cirkvi pomaly usadzuje nepravda. Všetky ekumenické pokusy zjednotiť ostatné kresťanské spoločenstvá nachádzajúce sa v heréze, dialógy, ktoré sa rozvinuli v našej Pravoslávnej Cirkvi, pokiaľ viem, nepriniesli žiadny výsledok, pretože majú falošný základ, sú nepravdivé a nerobia nič, len narúšajú autentický kresťanský život.

 

Orthodox Word 293 st herman press father justin parvu by cristina nichitus roncea

 

Text vyňatý a preložený z knihy „Din învățăturile și minunile Părintelui Justin“