ZBIERKA PRE NAŠICH BRATOV – UKRAJINCOV

Aj naša organizácia Pravoslávna charita sa zapojila do zbierky pre našich bratov Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, a prvá dodávka pomoci im už bola odovzdaná.

Darovať môžete veci aj vy a to predovšetkým: deky, hygienické potreby, mydlá a dezinfekčné mydlá, jedlo (trvanlivé polievky, detské výživy, konzervy, sladkosti a pod.)

Pomoc môžete nosiť priamo na adresu Pravoslávnej charity – Jesenského 16, Banská Bystrica, no je dobre sa s nami vopred spojiť a dohodnúť čas a dátum dourčenia pomoci. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať v čase od 15 hod do 17 hod na čísle: 0908 206 110

Všetky produkty bez výnimky doručíme utečencom! Nenechajme ich v tom!

 

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«  Matúš 25:35-40