Články a knihy

Neboj sa vyznať svoju vieru v Christa! Otec Efrém a malé dievčatko

Za to sa modlime, aby Boh požehnal, osvetlil a zriadil v tomto novom svete [Amerike] malé Božie prístrešky, ktoré osvietia svet a spália hriech a pomôžu vybudovať oceľový front, aby sme mohli čeliť budúcemu Antichristovi, ktorý sa objaví, možno najprv v zahraničí, lebo tam je pre neho vhodnejšia pôda. Nech sa postaví pred oceľový front zbožných kresťanov a silnú mládež.

Čítať Ďalej

Otec Rafail Noica: Pôjdem do pekla? Boh sa na mňa nahneval...

Viete si predstaviť nahnevaného Boha? Ó, koľkokrát som to zažil a počul som to od toľkých z vás v listoch a v rozhovoroch: „Možno som zhrešil a Boh sa nahneval a už ma nechce počuť. To je heréza! Začal som tým, že je dôležité mať na pamäti toto: v ťažkých chvíľach, keď s mysľou v pekle – nie ako Siluán (Atoský) – nevieme, nemáme takú plnú skúsenosť – ale keď mám pocit viny, keď začnem pociťovať svoj hriech […], nemusím sa skrývať za predstavivosťou alebo v kríkoch ako Adam, alebo niečo podobné.

Čítať Ďalej

ZÁHADA PIJÚCEHO KŇAZA

Metropolita Anthony (Blum)

Náš kňaz bol zatknutý počas nemeckej okupácie a nahradil ho iný kňaz, ktorého sme si až tak nevážili. Veľa pil, nemohol často ani slúžiť, prišiel do chrámu už hojdajúc sa na nohách. Ja som ho postavil do rohu chrámu a stál pred ním, aby mohol spadnúť na mňa, a nie na podlahu, a nebol zahanbený. Mnohí si ho preto nevážili, správali sa k nemu pohŕdavo.

Čítať Ďalej

Svätý Ignác (Brjančaninov) o matematike, nekonečnosti a smrti

Ustanovenia o nekonečnosti pekelných múk sú vypožičané zo známej matematickej teórie o nekonečne. K tejto teórii sa často obraciame, aby sme čo najsprávnejšie a najpresnejšie vysvetlili vzťah stvorení (tvorov) k Stvoriteľovi, ktorý je v pravom zmysle nepochopiteľný a nevysvetliteľný. Ani jedna veda nie je schopná takéhoto vysvetlenia, okrem matematiky. Ona sama, dokazujúc nedobytnosť nekonečna ho pochopiť, dáva k nemu všetky čísla, teda všetky druhy stvorení (tvorov), do správneho vzťahu. Vesmír je číslo a všetky jeho súčasti sú čísla.

Čítať Ďalej

Svätý starec Philotheos Zervakos: kalendár nezachraňuje, ale pokánie áno

V dedine Parthenios žil mladý muž, ktorého niektorí staro-kalendáristi presviedčali, aby nechodil do chrámu, nechodil na spoveď, a neprijímal sväté Tajiny, keďže by bol prekliaty, pretože Liturgia alebo Tajiny sa nemôžu vykonávať podľa nového kalendára. Všetci, ktorí chodia do Cirkvi, (a) sú novo-kalendáristi, ak sa spovedajú, ak chodia (aj) na Prijímanie, aj tak všetci sú prekliati.

Čítať Ďalej

Svätý Nikolaj Velimirovič: O Bohom stvorenej nerovnosti

Boh vytvára nerovnosť; muži na to šomrú. Sú ľudia múdrejší ako Boh? Keď Boh vytvára nerovnosť, znamená to, že nerovnosť je múdrejšia a lepšia ako rovnosť. Boh vytvára nerovnosť pre dobro človeka, ale ľudia nevidia dobro vo svojej nerovnosti. Boh vytvára nerovnosť kvôli kráse nerovnosti, ale ľudia v nej nevidia žiadnu krásu. Boh vytvára nerovnosť z lásky, ktorá je nerovnosťou vzbudzovaná a udržiavaná, ale človek v nej lásku nevidí.

Čítať Ďalej