Články a knihy

ZÁHADA PIJÚCEHO KŇAZA

Metropolita Anthony (Blum)

Náš kňaz bol zatknutý počas nemeckej okupácie a nahradil ho iný kňaz, ktorého sme si až tak nevážili. Veľa pil, nemohol často ani slúžiť, prišiel do chrámu už hojdajúc sa na nohách. Ja som ho postavil do rohu chrámu a stál pred ním, aby mohol spadnúť na mňa, a nie na podlahu, a nebol zahanbený. Mnohí si ho preto nevážili, správali sa k nemu pohŕdavo.

Čítať Ďalej

Svätý Ignác (Brjančaninov) o matematike, nekonečnosti a smrti

Ustanovenia o nekonečnosti pekelných múk sú vypožičané zo známej matematickej teórie o nekonečne. K tejto teórii sa často obraciame, aby sme čo najsprávnejšie a najpresnejšie vysvetlili vzťah stvorení (tvorov) k Stvoriteľovi, ktorý je v pravom zmysle nepochopiteľný a nevysvetliteľný. Ani jedna veda nie je schopná takéhoto vysvetlenia, okrem matematiky. Ona sama, dokazujúc nedobytnosť nekonečna ho pochopiť, dáva k nemu všetky čísla, teda všetky druhy stvorení (tvorov), do správneho vzťahu. Vesmír je číslo a všetky jeho súčasti sú čísla.

Čítať Ďalej

Svätý starec Philotheos Zervakos: kalendár nezachraňuje, ale pokánie áno

V dedine Parthenios žil mladý muž, ktorého niektorí staro-kalendáristi presviedčali, aby nechodil do chrámu, nechodil na spoveď, a neprijímal sväté Tajiny, keďže by bol prekliaty, pretože Liturgia alebo Tajiny sa nemôžu vykonávať podľa nového kalendára. Všetci, ktorí chodia do Cirkvi, (a) sú novo-kalendáristi, ak sa spovedajú, ak chodia (aj) na Prijímanie, aj tak všetci sú prekliati.

Čítať Ďalej

Svätý Nikolaj Velimirovič: O Bohom stvorenej nerovnosti

Boh vytvára nerovnosť; muži na to šomrú. Sú ľudia múdrejší ako Boh? Keď Boh vytvára nerovnosť, znamená to, že nerovnosť je múdrejšia a lepšia ako rovnosť. Boh vytvára nerovnosť pre dobro človeka, ale ľudia nevidia dobro vo svojej nerovnosti. Boh vytvára nerovnosť kvôli kráse nerovnosti, ale ľudia v nej nevidia žiadnu krásu. Boh vytvára nerovnosť z lásky, ktorá je nerovnosťou vzbudzovaná a udržiavaná, ale človek v nej lásku nevidí.

Čítať Ďalej

Slová sv. Jána Zlatoústeho z 5. storočia k oslávam Nového roka

Ak chcete mať úžitok zo začiatku nového roka, poďakujte Pánovi, že vás previedol cez toto obdobie roka. Zmerajte si čas svojho života a povedzte si: dni sa ponáhľajú a plynú, čas sa blíži ku koncu, veľkú časť našej cesty sme už prešli a čo sme urobili? Odídeme odtiaľto prázdni a zbavení každého dobrého skutku? Súd je za dverami a život sa nezadržateľne rúti k starobe...

Čítať Ďalej