Články a knihy

sv. Justín Popovič: Dostojevskij pred večnými problémami (človeka). Časť 3

Opyt (skúsenosť) aktívnej lásky, ako metóda bohopoznania a sebapoznania, je čudesná blahozvesť, ktorou Bohočlovek obdaril ľudský rod. Riadiac sa touto metódou, človek najrýchlejšie nájde i Boha i seba. A na cestách nenávisti človek ľahko stratí i Boha i seba. Vynájdená a použitá Bohočlovekom, táto metóda bohopoznania a sebapoznania sa stala a naveky zostane metódou pravoslávnej gnozeológie. Po všetkom, ona je nezmieriteľne protikladná (katolíckej) scholastickej metóde mechanizácie živottvorných právd Christových a protestantskej metóde racionalizácie "nadracionálnych" evanjelických právd.

Čítať Ďalej

Poučenia rumunského starca Kleopu

“Múdrosť je myslieť na smrť a na svoju rakvu; Adam a Eva zabudli na smrť a nebáli sa jej. Potom prosili sto rokov o odpustenie. Eva bola krásnejšia ako Adam, ale Adam dostal od Boha nádhernú vôňu, vďaka ktorej ho všetko stvorenie poslúchalo. Boh dal Adamovi všetko, iba z jedného stromu mu zakázal jesť. Adam s Evou žili v Raji sedemsto rokov, a žili v čistote, ako deti. Had, najinteligentnejšie zviera, vtedy vypadal inak, neplazil sa, a práve on bol zneužitý satanom.

Čítať Ďalej

sv. Justín Popovič: Dostojevskij pred večnými problémami (človeka). Časť 2

Pozitívne riešenie večných problémov umožňuje a podmieňuje pozitívne riešenie aj všetkých ostatných problémov. Presvedčenie, že jestvuje Boh a nesmrteľnosť duše, sa prejavuje v transsubjektívnom svete ako láska. Netreba sa dať oklamať: láska je pôsobivý (aplikovaný) pocit Boha a pocit osobnej nesmrteľnosti. Ja môžem milovať večnou láskou len ak som nesmrteľný, ak moja nesmrteľnosť čerpá svoju silu od Boha, živého a večného. Dva komplexy (súhrny) vládnu dušami pozitívnych hrdinov Dostojevského: komplex cítenia Boha a komplex pocitu osobnej nesmrteľnosti. Ich srdcia sú vyplnené Bohom a nesmrteľnosťou, všetko čo z nich vychodí je božské a nesmrteľné. Ak jesto Boha, ak jesto nesmrteľnosť, potom je opravdivá, večná láska aj možná, aj uskutočniteľná, vo sfére ľudského života. Bez tohto, opravdivá láska je psychologicky a ontologicky nemožná a neuskutočniteľná.

Čítať Ďalej

Sv. Justín Popovič: Základná pravda Pravoslávia - Bohočlovek

Všetky pravdy Pravoslávia vychádzajú z jednej pravdy a v jednej pravde sa zase stretávajú. Tou pravdou je Bohočlovek Christos. Nech vezmete akúkoľvek pravdu Pravoslávia, zistíte, že jej srdcom je Bohočlovek Christos. V skutočnosti všetky pravdy Pravoslávia nie sú nič viac, než rôzne aspekty jednej Pravdy: Bohočloveka Christa.

Čítať Ďalej