Články a knihy

Sergej Chelemendik: Slovanský marš

Slovanský marš

kniguu14fi

Prológ

Mnohým neprajníkom sa môže zdať, že Slovania v tomto svete už neexistujú ani ako pojem, ani ako historický fenomén, ba dokonca ani ako slovo. Alebo existujú iba dajaké zvyšky, akési ozveny, ktoré čochvíľa stíchnu. Bohvie, možno to tak nakoniec aj bude, ale pokým Slovania existujú aspoň v podobe zvyškov či ozvien, nájdu sa aj ľudia, ktorí sa budú snažiť pochopiť podstatu slovanstva. K nim patrí aj autor týchto úvah.

Čítať Ďalej

Slováci a pravoslávie na Slovensku

Slováci o pravoslávie na Slovensku

Kvôli pokoju svojho svedomia si dovolím napísať tieto riadky. Sú to moje názory, ku ktorým som dospel počas 30 rokov môjho života. Prosím, rešpektujte moju slobodnú vôľu a moje názory, tak ako ja rešpektujem vaše.

Čítať Ďalej

sv. Justín Popovič: Výklad na Evanjelium svätého Jána (úryvok)

alt

Hľa,   počiatok   všetkých   počiatkov;   hľa,   Prameň všetkého, z ktorého vzišlo všetko, čo jestvuje: všetky potoky jestvovania pramenia z neho a delia sa na nesčíselne mnoho potokov a potôčikov, na množstvo drobných potôčikov, potom cez kapiláry na atómy,  elektróny,  fotóny,  praelektróny. 

Čítať Ďalej

Prepodobný Serafim Sarovský

Starec Serafim priťahoval ľudí každého pôvodu z najrozličnejších prostredí. Narodil sa roku 1759. V mladosti spolu so svojím bratom obchodoval po celom Rusku. V devätnástich rokoch vstúpil do Sarovského monastiera, kde žil 16 rokov v mníšskom spoločenstve a potom 20 rokov v úplnej samote a mlčanlivosti. Od roku 1815 začal prijímať pútnikov, ktorí k nemu chodili po radu, útechu a uzdravenie.

Čítať Ďalej

Totalitní svetovláda

Totalitni_svetovlada

MARTIN HERZÁN

,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.‘‘ Martin Luther King

Čítať Ďalej