Články a knihy

sv. Justín Popovič: Výklad na Evanjelium svätého Jána (úryvok)

alt

Hľa,   počiatok   všetkých   počiatkov;   hľa,   Prameň všetkého, z ktorého vzišlo všetko, čo jestvuje: všetky potoky jestvovania pramenia z neho a delia sa na nesčíselne mnoho potokov a potôčikov, na množstvo drobných potôčikov, potom cez kapiláry na atómy,  elektróny,  fotóny,  praelektróny. 

Čítať Ďalej

Prepodobný Serafim Sarovský

Starec Serafim priťahoval ľudí každého pôvodu z najrozličnejších prostredí. Narodil sa roku 1759. V mladosti spolu so svojím bratom obchodoval po celom Rusku. V devätnástich rokoch vstúpil do Sarovského monastiera, kde žil 16 rokov v mníšskom spoločenstve a potom 20 rokov v úplnej samote a mlčanlivosti. Od roku 1815 začal prijímať pútnikov, ktorí k nemu chodili po radu, útechu a uzdravenie.

Čítať Ďalej

Totalitní svetovláda

Totalitni_svetovlada

MARTIN HERZÁN

,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.‘‘ Martin Luther King

Čítať Ďalej