Články a knihy

Iverská ikona Matky Božej

Táto veľká svätyňa sa nachádza v monastieri Iviron na na polostrove Atos, ktorý sa nazýva aj Svätá Hora (Agion Oros), alebo, poeticky, no plne odôvodnene, Záhrada Bohorodičky.

Iverska_ikona_Matky_Bozej

Čítať Ďalej

Proti prúdu súčasného sveta

 (Evanjelium podľa Lukáša 8, 26-39)

29 (Isus) totiž rozkázal nečistému duchu, aby vyšiel z toho človeka, lebo už dlhý čas ho držal vo svojej moci. Vtedy ho zviazali reťazami a okovami a strážili, ale on popretŕhal putá a démon ho hnal do pustatiny. 30 Isus sa ho spýtal: Ako sa voláš? A on odpovedal: Légia! – lebo vošlo do neho mnoho démonov. 31 A tí Ho veľmi prosili, aby im neprikazoval odísť do (pekelnej) priepasti. 32 Bola tam však veľká črieda svíň, čo sa pásla na hore. Prosili Ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. A On im to dovolil. 33 Nato démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Hneď na to sa črieda rútila dolu svahom do mora a utopila sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, rozutekali sa a oznámili to v meste a po osadách. 35 (Ľudia) teda vyšli pozrieť, čo sa stalo. I prišli k Isusovi a človeka, z ktorého vyšli démoni, našli sedieť pri nohách Isusových, oblečeného a pri normálnom rozume. I báli sa. 36 Tí však, čo to videli, porozprávali im, ako sa posadnutý uzdravil. 37 A všetok ľud Gadarského kraja Ho žiadal, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda vstúpil na loď a vrátil sa. 38 Muž však, z ktorého vyšli démoni, prosil Ho, aby smel byť s Ním. Ale Isus ho prepustil so slovami: 39 Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh! I odišiel a po celom meste rozhlasoval, čo mu urobil Isus.

Čítať Ďalej

Sergej Chelemendik: Slovanský marš

Slovanský marš

kniguu14fi

Prológ

Mnohým neprajníkom sa môže zdať, že Slovania v tomto svete už neexistujú ani ako pojem, ani ako historický fenomén, ba dokonca ani ako slovo. Alebo existujú iba dajaké zvyšky, akési ozveny, ktoré čochvíľa stíchnu. Bohvie, možno to tak nakoniec aj bude, ale pokým Slovania existujú aspoň v podobe zvyškov či ozvien, nájdu sa aj ľudia, ktorí sa budú snažiť pochopiť podstatu slovanstva. K nim patrí aj autor týchto úvah.

Čítať Ďalej