Duch posledných časov

  • Úvod
  • Duch posledných časov

Proroctvá o konci sveta a budúcnosť Ruska

Proroctvá o konci sveta a budúcnosť Ruska


zvony


Aké je učenie Cirkvi o konci sveta? Podľa prorokov sa príchod antikrista približuje a už je veľmi blízky, no ešte pred ním sa musí znovuzrodiť Rusko. Aj pravoslávny cár tam bude, vybraný samotným Hospodinom. Toto sa stane, ak sa Rusko pokajá. Svätý Serafim Sarovský vstane z mŕtvych a v Divejeve bude kázať celosvetové pokánie...

Čítať Ďalej

Podpisovanie čipových kariet vlastným menom

V dnešnej dobe, keď takmer každému chodí výplata na účet, je potrebné byť zvlásť opatrný pri podpisovaní tzv. bankomatových kariet vlastným menom!

Viacero otázok od pravoslávnych kresťanov ma prinútilo napísať túto krátku poznámku na túto aktuálne tému:

alt

Čítať Ďalej

BESEDA O STRAŠNOM SÚDE

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský o Antichristovi, konci sveta a strašnom Súde.

Ten deň nikto nepozná, vie o ňom len Boh Otec, ale príznaky jeho priblíženia sú dané v Evanjeliu a v Zjavení svätého apoštola Jána Bohoslova. Zjavenie hovorí o udalostiach konca sveta a o Strašnom Súde väčšinou obrazne a utajene, ale svätí otcovia ho vysvetľovali - to je skutočná pravoslávna cirkevná tradícia, ktorá nám hovorí aj o príznakoch priblíženia sa konca sveta a o Strašnom Súde.

Svaty Jan Sanghajsky

Čítať Ďalej

Tajomstvá Apokalypsy - o čísle 666

“A on urobil to, čo urobil všetkým – malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom – daný bude znak na pravé ruky alebo na čelá, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mat' Znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666. " (Zjavenie sv. Jána 13, 16-18)


jan-apostol

Čítať Ďalej