Modlitby

Prečistá Vládkyňa Bohorodička

Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa!

Theotokos

Čítať Ďalej

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej


     Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a a horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

Xeniagold

Čítať Ďalej

Prosebné modlitby žien v tehotenstve

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Čítať Ďalej

Modlitba na odpustenie hriechov

180px-Johnkronstadt

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Žalm 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Sv. Ján Kronštadtský

Ranné a večerné modlitby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na ktorého vytvorení sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.


Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

(sv. Ján Zlatoústy)

Čítať Ďalej